6 Điểm mới của Luật Cư trú Việt Nam năm 2020

6 Điểm mới của Luật Cư trú Việt Nam năm 2020. Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua luật cư trú năm 2020 ngày  13/11/2020 với những điểm mới so với luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 như sau:

1. Vấn đề về sổ hộ khẩu.

Đối với Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp trước đây sẽ có giá trị đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cơ quan quản lý dân cư chỉ cập nhật, điều chỉnh thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, không cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

 2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan nhà nước sẽ thực hiện việc quản lý dân cư thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua mã định danh kỹ thuật số. Mỗi một công dân chỉ cso một hộ khẩu thường trú và không quá một lần tạm trú tại khu vực cụ thể.

3. Bỏ bớt một số thủ tục hành chính:

Các thủ tục hành chính trước đây như: Thay đổi thông tin cư trú, Tách sổ hộ khẩu; Điều chỉnh thông tin cư trú của công dân….được loại bỏ. Điều này phù hợp với quy định về vấn đề sổ hộ khẩu và mã định danh nên ở trên.

4.  Thời gian đăng ký thương trú.

Thời gian đăng ký thường trú theo luật cư trú Việt Nam 2020 là 07 ngày làm việc, rút ngắn hơn nhiều so với Luật cư trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 (15 ngày)

5.  Không phân biệt đăng ký hộ khẩu.

Cụ thể, không còn sự phân biệt đăng ký hộ khẩu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với các khu vực khác.

6. Diện tích tối thiểu để được đăng ký thường trú.

Diện tích tối thiểu để công dân được đăng ký thương trú tại địa điểm đang ở nếu tại đó diện tích sử dụng không nhỏ hơn 08 m2 cho mỗi người

Luat su Do Ba Thich
Đỗ Bá Thích

Ông Đỗ Bá Thích là giám đốc A&S Law đồng thời là Luật sư sáng lập hãng luật ANS Law. Luật sư Đỗ Bá Thích là 1 trong số 310 người được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng chỉ Người đại diện sở hữu công nghiệp. Với hơn 11 năm kinh nghiệm Ông Thích đã tư vấn và hỗ trợ cho hơn 3000 khách hàng trong và ngoài nước tiến hành đăng ký, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và Quốc tế. Ông Thích đồng thời là tác giả của hai cuốn sách chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ: Cẩm nang thiết kế dưới góc độ pháp luật sở hữu trí tuệ và Pháp lý sở hữu trí tuệ dành cho nhà thiết kế đồ hoạ.