Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

131

Câu hỏi:
Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?
Trả lời:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.