Chuyển đổi giới tính là gì?

341

Câu hỏi:
Chuyển đổi giới tính là gì?
Trả lời:

Về bản chất, chuyển đổi giới tính diễn ra với người có giới tính sinh học hoàn toàn bình thường (Ví dụ như người có bộ nhiễm sắc thể giới tính là nữ, giới tính sinh học là nữ, có hông, ngực nở, không có yết hầu bộ phận sinh dục như của nữ giới, hoàn toàn bình thường) nhưng họ lại mang giới tính xã hội khác với giới tính sinh học, tức là họ muốn xã hội nhìn nhận mình với hình ảnh một nam giới, không phải một nữ giới (Ví dụ như con gái nhưng cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai, giả giọng nói trầm của nam giới, dáng đi giống con trai…)
về mục đích, người chuyển đổi giới tính muốn trở về giới tính thực của mình, để được thực hiện quyền mưu cầu hạnh phúc một trong những quyền cơ bản của con người. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tiến hành chuyển đổi giới tính theo phong trào, để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, gian lận trong các cuộc thi, để mưu sinh,…