Cơ quan nào công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

309

Câu hỏi:
Cơ quan nào công nhận nhãn hiệu nổi tiếng?
Trả lời:

Nhãn hiệu nổi tiếng được công nhận theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc theo quyết định công nhận của Cục Sở hữu trí tuệ. Như vậy, hai cơ quan có thẩm quyền công nhận một nhãn hiệu là nhãn hiệu nổi tiếng là: Cơ quan tố tụng dân sự và Cục Sở hữu trí tuệ