Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng

182

Câu hỏi:

“Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
b) Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng;