Điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ

281

Câu hỏi:
Điều kiện để một nhãn hiệu được bảo hộ?
Trả lời:

Nhãn hiệu để được bảo hộ phải đáp ứng các yêu cầu:
– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;
– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.