Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

386

Câu hỏi:
Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp
Trả lời:

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.