Hành vi giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi

360

Câu hỏi:
Mọi hành vi giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết con mới đẻ. Đúng hay Sai?
Trả lời:

Sai, vì theo khoản 1 điêu 124 BLHS: 1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Trong trường hợp này nếu không do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc hoàn cảnh khách quan