Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì

333

Câu hỏi:
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?
Trả lời:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu
– Mẫu nhãn hiệu
– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí
– Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)
– Các giấy tờ khác tùy theo loại nhãn hiệu