Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những loại hồ sơ nào?

308

Câu hỏi:
Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những loại hồ sơ nào?
Trả lời:

Gồm:
– Tờ khai (02 bản)
– Bản mô tả (02 bản, bao gồm cả bản vẽ nếu có)
– Yêu cầu bảo hộ (02 bản)
– Các tài liệu liên quan, nếu có (bao gồm cả giấy tờ ủy quyền nếu người nộp đơn thông qua đơn vị đại diện sở hữ công nghiệp)
– Chứng từ nộp phí, lệ phí