Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết được thực hiện trong trường hợp nào?

329

Câu hỏi:
Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết được thực hiện trong trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 73 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau: “Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết.”