Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích được thực hiện trong trường hợp nào?

307

Câu hỏi:
Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích được thực hiện trong trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 70 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau: “Khi người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích đối với người đó.”