Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp là gì?

384

Câu hỏi:
Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp là gì?
Trả lời:

Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp là khả năng có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài giống hệt nhau bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp