Kiểu dáng công nghiệp là gì?

72

Câu hỏi:

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Trả lời:

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp các yếu tố đó.