Làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phải chịu trách nhiệm hình sự

275

Câu hỏi:
Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội bức tử. Đúng hay Sai? Tại sao?
Trả lời:

Đúng. Vì theo khoản 1 điều 130 BLHS quy định: 1. Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.