Một người có thể được hai người giám hộ không?

342

Câu hỏi:
Một người có thể được hai người giám hộ không?
Trả lời:

Điều 47 khoản 2 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu”.