Một số nhãn hiệu chứng nhận

330

Câu hỏi:
Một số nhãn hiệu chứng nhận?
Trả lời:

– V Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Do Người Tiêu Dùng Bình Chọn, hình
– BEST Better Environmental Sustainability Targets + -, hình
– Rau DA LAT VEGETABLE, hình
-Vietnam Value, hình
– BAVI COWS MILK Sữa bò Ba Vì, hình
– Catba Archipelago Biosphere Reserve Haiphong – Vietnam, hình