Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có thể bị hạn chế không?

383

Câu hỏi:
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có thể bị hạn chế không?
Trả lời:

Không cá nhân nào có thể bị hạn chế, tước bỏ năng lực pháp luật dân sự. Đó là quy định bắt buộc thực hiện mà các bên trong quan hệ dân sự bình đẳng cũng không thể thỏa thuận khác. Điều đó có nghĩa là mọi thỏa thuận, cam kết về hạn chế, tước bỏ năng lực pháp luật dân sự của các bên thỏa thuận hoặc của người thứ ba đều không có hiệu lực pháp luật. Không thể cam kết thỏa thuận hay tước bỏ quyền sở hữu nói chung của người này hay người khác mà chỉ có thể thỏa thuận chuyển quyền sở hữu đối với một tài sản cụ thể đang thuộc quyền sở hữu của mình mà thôi.
Pháp luật hiện hành quy định một số hạn chế, tước bỏ một số quyền dân sự của cá nhân là hình phạt hình sự bổ sung hoặc biện pháp xử lý vi phạm hành chính như cấm đảm nhiệm những chức vụ, cấm làm những nghề hoặc công việc nhất định; cấm cư trú; quản chế; tước một số quyền công dân; tước danh hiệu quân nhân; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở khám bệnh,…
Như vậy, việc hạn chế, tước bỏ một số quyền dân sự thuộc nội dung năng lực pháp luật dân sự chỉ có thể do Tòa án (nếu là biện pháp hình sự), hoặc do cơ quan hành chính (nếu là biện pháp xử lý vi phạm hành chính) quyết định theo một trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định.