Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích thì khi họ trở về, quyết định cho ly hôn có còn hiệu lực pháp luật không?

327

Câu hỏi:
Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích thì khi họ trở về, quyết định cho ly hôn có còn hiệu lực pháp luật không?
Trả lời:

Điều 73 khoản 2 điểm a Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau: “Vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố là đã chết đã được Tòa án cho ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 68 của Bộ luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật”