Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích

321

Câu hỏi:
Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích thì khi họ trở về, quyết định cho ly hôn có còn hiệu lực pháp luật không?
Trả lời:

Điều 70 khoản 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau: “Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích đã được ly hôn thì dù người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống, quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật.”