Người phạm tội làm chết người trong khi thi hành công vụ có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ

326

Câu hỏi:
Người phạm tội làm chết người trong khi thi hành công vụ có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ?
Trả lời:

Đúng, theo khoản 3 điều 127 thì: Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.