Người việt nam định cư ở nước ngoài muốn thuê đất để đầu tư

317

Câu hỏi:
Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài muốn thuê một diện tích nhất định đất bãi bồi ven sông, ven biển để thực hiện dự án đầu tư sản xuất có được không?
Trả lời:

Khoản 3 Điều 141 Luật đất đai năm 2013 quy định:
“Đất bãi bồi ven sông, ven biển được Nhà nước cho thuê đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, phi nông nghiệp.”
Do vậy, trong trường hợp này, Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài có thể thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển để thực hiện dự án đầu tư sản xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam.