Phạm tội vô ý làm chết người chỉ phải chịu một loại hình phạt chính là tù có thời hạn

325

Câu hỏi:
Phạm tội vô ý làm chết người chỉ phải chịu một loại hình phạt chính là tù có thời hạn. Đúng hay Sai?
Trả lời:

Đúng. theo điều 128 BLHS: 1. . Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.