Quyền liên quan đến quyền tác giả là gì?

351

Câu hỏi:
Quyền liên quan đến quyền tác giả là gì?
Trả lời:

Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.