Quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước được xác lập như thế nào?

300

Câu hỏi:
Quyền sở hữu đối với vật nuôi dưới nước được xác lập như thế nào?
Trả lời:

Điều 233 Bộ luật Dân sự 2015 quy định vấn đề này như sau:
“Khi vật nuôi dưới nước của một người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ của người khác thì thuộc sở hữu của người có ruộng, ao, hồ đó. Trường hợp vật nuôi dưới nước có dấu hiệu riêng biệt để có thể xác định vật nuôi không thuộc sở hữu của mình thì người có ruộng, ao, hồ đó phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại. Sau 01 tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì quyền sở hữu vật nuôi dưới nước đó thuộc về người có ruộng, ao, hồ.”