“Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự