Thẩm quyền cho thuê đất thuộc về cơ quan nào?

148

Câu hỏi:
Thẩm quyền cho thuê đất thuộc về cơ quan nào?
Trả lời:

– UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất trong những trường hợp sau:

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

+ Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

– UBND cấp huyện cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

– UBND cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông ngiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.