Thế nào là chiếm hữu công khai?

341

Câu hỏi:
Thế nào là chiếm hữu công khai?
Trả lời:

Theo Điều 183 Bộ luật Dân sự 2015:
“1. Chiếm hữu công khai là việc chiếm hữu được thực hiện một cách minh bạch, không giấu giếm; tài sản đang chiếm hữu được sử dụng theo tính năng, công dụng và được người chiếm hữu bảo quản, giữ gìn như tài sản của chính mình.
2. Việc chiếm hữu không công khai không được coi là căn cứ để suy đoán về tình trạng và quyền của người chiếm hữu được quy định tại Điều 184 của Bộ luật này.”