Thế nào là chiếm hữu ngay tình, chiếm hữu không ngay tình?

366

Câu hỏi:
Thế nào là chiếm hữu ngay tình, chiếm hữu không ngay tình?
Trả lời:

Theo Điều 180 và Điều 181 Bộ luật Dân sự 2015:
– Chiếm hữu ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tin rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.
– Chiếm hữu không ngay tình là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu biết hoặc phải biết rằng mình không có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu.