Thế nào là hoa lợi, lợi tức?

307

Câu hỏi:
Thế nào là hoa lợi, lợi tức?
Trả lời:

Điều 109 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại.
2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.”