Thế nào là nhãn hiệu liên kết?

346

Câu hỏi:
Thế nào là nhãn hiệu liên kết?
Trả lời:

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau.