Thời gian đăng ký nhãn hiệu

317

Câu hỏi:
Thời gian đăng ký nhãn hiệu?
Trả lời:

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu được xem xét theo trình tự sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ

– Thẩm định nội dung: không quá 09 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Tuy nhiên trên thực tế, thời gian có thể kéo dài hơn rất nhiều do lượng đơn nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ nộp vào ngày càng tăng, gây tình trang quá tải đơn.