Thời hạn 02 năm biệt tích được xác định như thế nào?

331

Câu hỏi:
Thời hạn 02 năm biệt tích được xác định như thế nào?
Trả lời:

Điều 68 khoản 2 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau: “Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.”