Thời hiệu khởi kiện là gì?

332

Câu hỏi:
Thời hiệu khởi kiện là gì?
Trả lời:

Theo Điều 150 khoản 3 Bộ luật Dân sự 2015:
“Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.”