Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng

264

Câu hỏi:
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng?
Trả lời:

Không có thủ tục đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng, nói cách khác, nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ mà không cần thủ tục đăng ký. Để được coi là nổi tiếng, nhãn hiệu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và người sở hữu phải tiến hành thủ tục yêu cầu công nhận nhãn hiệu nổi tiếng.