Tội vô tình làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp

300

Câu hỏi:
Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính không có hình phạt bổ sung?
Trả lời:

Có hình phạt cấm bổ sung theo khoản 3 điều 129 BLHS: 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.