Thời hạn 02 năm biệt tích được xác định như thế nào?

Thời hạn 02 năm biệt tích được xác định như thế nào?

Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích được thực hiện trong trường hợp nào?

Hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích được thực hiện trong trường hợp nào?

Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích

Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích thì khi họ trở về, quyết định cho ly hôn có còn hiệu lực pháp luật không?

Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp nào?

Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp nào?

Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết được thực hiện trong trường hợp nào?

Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết được thực hiện trong trường hợp nào?

Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích thì khi họ trở về, quyết định cho ly hôn có còn hiệu lực pháp luật không?

Nếu vợ hoặc chồng ly hôn trong thời gian người kia mất tích thì khi họ trở về, quyết định cho ly hôn có còn hiệu lực pháp luật không?

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân cần những điều kiện gì?

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân cần những điều kiện gì?

Những nội dung chủ yếu của điều lệ pháp nhân?

Những nội dung chủ yếu của điều lệ pháp nhân?

Tài sản của pháp nhân gồm những gì?

Tài sản của pháp nhân gồm những gì?

Pháp nhân giải thể trong trường hợp nào?

Pháp nhân giải thể trong trường hợp nào?