Trường hợp làm chết người trong khi thi hành công vụ

343

Câu hỏi:
Mọi trường hợp làm chết người trong khi thi hành công vụ đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ?
Trả lời:

Sai, không phải mọi trường hợp. Theo khoản 1 điều 127 quy định: Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm. Như vậy TNHS chỉ đặt ra khí người đó làm chết người do dùng vũ lực mà pháp luật không cho phép