Trường hợp nào tuyên bố một người mất tích?

343

Câu hỏi:
Trường hợp nào tuyên bố một người mất tích?
Trả lời:

Điều 68 khoản 1 Bộ luật Dân sự quy định về vấn đề này như sau: “Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.”