Việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

339

Câu hỏi:
Việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?
Trả lời:

Căn cứ Điều 22 khoản 1 Bộ luật Dân sự năm 2015, Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố một người là người mất năng lực hành vi dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần.