Xác định lại giới tính là gì?

405

Câu hỏi:
Xác định lại giới tính là gì?
Trả lời:

Về bản chất, đối với người xác định lại giới tính, các đặc điểm trên cơ thể của họ bị khuyết tật ngay từ khi sinh ra, không có vấn đề gì về mặt giới tính xã hội, bản thân họ chỉ không có sự thống nhất giữa giới tính sinh học thực chất và bộ phận sinh dục. Những người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính, họ hoàn toàn hài lòng với giới tính bẩm sinh mà họ có, không có sự chênh nhau giữa giới tính sinh học bẩm sinh và giới tính xã hội, họ như những người bình thường khác.
Về mục đích, xác định lại giới tính là trường hợp những người có giới tính bị khuyết tật bẩm sinh, về căn bản họ chỉ bị khuyết tật về bộ phận sinh dục, nên nhu cầu thực sự của họ không phải là chuyển đổi giới tính mà họ chỉ muốn trở về giới tính sinh học thực chất của họ, họ chỉ muốn có cấu tạo bên ngoài và bên trong cơ thể thống nhất.
Ví dụ: Lê Thị B sinh ra có hệ xương phát triển, có yết hầu, râu phát triển, tuy nhiên cơ quan sinh dục lại có hình dáng của nữ nên khai sinh là giới tính nữ. Sau này B đã tiến hành việc xét nghiệm và xác định lại giới tính của mình là nam.