Ý nghĩa của việc đăng ký nhãn hiệu

333

Câu hỏi:
Ý nghĩa của việc đăng ký nhãn hiệu?
Trả lời:

Việc đăng ký nhãn hiệu sẽ xác lập quyền độc quyền sở hữu và sử dụng đối với nhãn hiệu đó, từ đó hạn chế tối đa việc xâm phạm nhãn hiệu, thương hiệu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đăng ký nhãn hiệu đồng thời cũng là một chứng cứ đáng tin cậy để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, tạo niềm tin nơi người tiêu dùng.