Ý nghĩa của việc đăng ký quyền tác giả?

309

Câu hỏi:
Ý nghĩa của việc đăng ký quyền tác giả?
Trả lời:

Việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có ý nghĩa rất quan trọng khi có tranh chấp xảy ra. Khi đó, người có giấy tờ chứng minh quyền, cụ thể ở đây là Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền, sẽ không có nghĩa vụ phải chứng minh.