Huy Bo Hieu Luc Giay Chung Nhan Dang Ky Nhan Hieu

Hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi nhãn hiệu càng được quan tâm thì vấn đề tranh chấp nhãn hiệu sẽ càng diễn biến phức tạp và việc hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (văn bằng bảo hộ) là một trong những quy định mà chúng ta cần làm rõ để việc thực thi được thống…

Chi tiết >>
Nhan Hieu Dia Danh Cu

Bảo hộ nhãn hiệu là tên địa danh cũ

Bảo hộ nhãn hiệu là tên địa danh cũ. Tên địa danh địa giới hành chính cũ là những địa danh, địa giới hành chính đã được thay đổi, sát nhập hoặc hợp nhất thành một địa điểm mới. Ví dụ như: tỉnh Hà Tây được sát nhập vào Hà Nội hay Sài Gòn đổi…

Chi tiết >>