8 Diem Moi Luat Doanh Nghiep 2020

8 Điểm mới nổi bật của Luật doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2021, để thay thể Luật Doanh nghiệp 2014 trước đây. Luật doanh nghiệp mới này có nhiều điểu chỉnh sửa đem lại lợi ích lớn hơn cho doanh nghiệp, cơ chế hoạt động, quản lý cũng đơn giản hơn. Tổng hợp dưới đây là 8 điểm mới nổi bật của luật doanh nghiệp 2020 tại Việt Nam

Chi tiết >>
6 điểm Mới Trong Luật Chứng Khoán Việt Nam 2021

6 điểm mới trong Luật Chứng khoán Việt Nam 2021

Vào ngày 26/11/2019, Quốc hội nước Việt Nam đã thông qua Luật Chứng khoán mới (Luật Chứng khoán 2019) để thay thế Luật Chứng khoán 2006. Luật chứng khoán Việt Nam 2021 sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 01/01/2021 với 6 điểm mới mới mang tính đột phá như sau: Điều kiện trở…

Chi tiết >>
Diem Moi Luat Cu Tru 2020

6 Điểm mới của Luật Cư trú Việt Nam năm 2020

6 Điểm mới của Luật Cư trú Việt Nam năm 2020. Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã thông qua luật cư trú năm 2020 ngày 13/11/2020 với những điểm mới so với luật cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 như sau:

Chi tiết >>
4 Chinh Sach Noi Bat Hieu Luc Thang 10 2020

4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2020

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 sẽ có 4 (bốn) chính sách nổi bật có hiệu lực, liên quan tới các vấn đề về: Quảng cáo, Hàng giả hàng nhái, bảo vệ biên giới và Điều lệ trường tiểu học. Quảng cáo: Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Văn…

Chi tiết >>