4 Chinh Sach Noi Bat Hieu Luc Thang 10 2020

4 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 10 năm 2020

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2020 sẽ có 4 (bốn) chính sách nổi bật có hiệu lực, liên quan tới các vấn đề về: Quảng cáo, Hàng giả hàng nhái, bảo vệ biên giới và Điều lệ trường tiểu học. Quảng cáo: Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Văn…

Chi tiết >>