Giam 30% Thue Thu Nhap Doanh Nghiep

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 200 tỷ đồng sẽ được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là nội dung mới nhất theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 về vấn đề giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhằm đối phó với tác động kinh tế từ dịch Covid 19 và chia sẻ với…

Chi tiết >>