ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ANS LAW

ANS Law là đại diện sở hữu công nghiệp được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề và ghi nhận về việc được toàn quyền đại diện thực hiện các công việc cho người nộp đơn tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đăng ký nhãn hiệu

Để đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam cần thực hiện các bước sau:

  • Tra cứu nhãn hiệu.
  • Phân nhóm hàng hoá/dịch vụ.
  • Soạn thảo tờ khai, chuẩn bị hồ sơ.
  • Nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ.
  • Nộp lệ phí cấp văn bằng hoặc trả lời công văn.
  • Quản lý nhãn hiệu (vi phạm, hiệu lực, chuyển giao).
ĐĂNG KÝ NGAY

LIÊN HỆ VỚI ANS LAW