Tư vấn doanh nghiệp

Nhận tư vấn về lĩnh vực doanh nghiệp

Thành lập doanh nghiệp

ANS Law cung cấp dịch vụ tư vấn về doanh nghiệp:

 • Thành lập công ty cổ phần.
 • Thành lập công ty TNHH một thành viên.
 • Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.. 
 • Thành lập hộ kinh doanh.
 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân
 • Thành lập công ty liên doanh.
 • Thành lập doanh nghiệp Khoa học công nghệ.
 • Thành lập Hợp tác xã.
 • Thành lập tổ chức phi lợi nhuận.
 • Thành lập công ty Luật.
 1. Miễn phí con dấu doanh nghiệp, tặng dấu chức danh.
 2. Miến phí kê khai thuế năm đầu tiên.
 3. Giảm 50% Chữ ký số, Hoá đơn điện tử.
 4. Miễn phí tra cứu Nhãn hiệu. 
 5. Tặng tên miền và website giới thiệu công ty.
 6. Miễn phí mở tài khoản ngân hàng.

# THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần yêu cầu tối thiểu phải có 03 người (cổ đông sáng lập) cùng góp vốn. Công ty cổ phần thường được ưu tiên đối với các công ty có nhu cầu gọi vốn, thêm thành viên…

Hồ sơ: 

 • Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu của các cổ đông.
 • Tên công ty/ Địa chỉ công ty
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Ngành nghề công ty kinh doanh, hoặc dự định kinh doanh.
 • Vốn góp và tỉ lệ phần trăm (%) của từng cổ đông.
 • Liên hệ ngay

# THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Công ty TNHH có thể có từ 1 đến 50 thành viên góp vốn.  Công ty TNHH thường được sử dụng khi công ty muốn cấu trúc tốt, quản lý đơn giản. Công ty TNHH có thể thay đổi thành Cổ phần (khi có từ 03 thành viên trở lên) – và ngược lại. 

Hồ sơ thành lập

 • Danh sách thành viên sáng lập.
 • Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu của thành viên sáng lập.
 • Ngành nghề hoạt động hoặc dự định sẽ thành lập.
 • Số vốn góp, tỉ lệ của các thành viên cụ thể (theo %)
 • Hợp đồng thuê địa điểm/ tài liệu chứng minh địa chỉ.
 • Liên hệ ngay
anslawfirm_vietnam

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 • THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY
 • THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY
 • THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY
 • TĂNG / GIẢM VỐN CÔNG TY
 • THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
 • THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC/ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Thông tin pháp luật Doanh Nghiệp

Có thể bạn quan tâm