Nguyễn Diệu Linh

Nguyen-dieu-linh

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội

Kinh nghiệm

Có hơn 03 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ