Tư vấn giải quyết tranh chấp

Nhận tư vấn về giải quyết tranh chấp

Tranh chấp dân sự

  • Tranh chấp quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
  • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
  • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.
  • Tranh chấp về tài sản thừa kế.
  • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Liên hệ ngay

Tranh chấp hình sự

  • Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
  • Cố ý gây thương tích.
  • Đánh bạc, kinh doanh game trái phép.
  • Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.
  • Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
Liên hệ ngay